کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

کانال‌سازی

کانال‌های ساخته شده با استفاده از فلنج و با طراحی مورد نیاز فضای شما اماده نصب توسط افراد ما می‌باشند.