کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

دریچه دیواری اسلوت

این دریچه عموما در سقف لابی ها و راهروی مکانهای تجاری مثل پاساژها و همچنین فضاهای محتلفِ هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
دریچه تنطیم هوا ی اسلوت از یک فریم در دورتادور خود و تیغه های T شکل در داخلِ و موازی با طول فریم می‌باشد.
هر یک از تیغه های دریچه اسلوت فضای پیرامون را به دو قسمت تقسیم می کند.یعنی اگر در داخل کادر این دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن دریچه هوا را دو اسلوت و اگر دو تیغه بکار رفته باشد آن دریچه هوا را سه اسلوت می نامند.
دریچه تنظیم هوای اسلوت باعث خروج هوا بصورت متعادل و تعدیل شده از سقف می گردد.
استفاده از دریچه تنظیم هوای اسلوت هم  به صورت با دمپر و هم بصورت بدون دمپر امکان‌پذیر می باشد.
طریقه نصب دریچه تنظیم هوا ی اسلوت با خارهای جانبی از داخل امکانپذیر می باشد، بطوریکه روی نمای دریچه جای پیچ یا زائده ای قابل رویت نباشد.