کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

دمپر پروانه‌ای

دمپر گرد پروانه‌ای در انواع دریچه های گرد قرار می‌گیرد و یک نوع دیفیوزر دستی به حساب می‌آید که به شکل پروانه ای است و وظیفه کنترل جریان هوا در دریچه های گرد را بر‌عهده دارند. دمپر پروانه ای از یک استوانه که قطری حدود قطر دریچه گرد دارد ساخته می‌شود این دمپر از پره های نیم‌دایره ای تشکیل شده است.