کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

دریچه‌های سقفی

این نوع دریچه تنظیم هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف نصب شده و با مدلهای متنوع،نقش هوارسانی به محیط های مختلف را از سقف ایفا می کند.
با توجه به تنوعِ گسترده ی مدلهای مختلفِ این نوع دریچه تنظیم هوا، به شرحِ مشخصات آنها می پردازیم:
دریچه تنظیم هوای سقفیِ چندطرفه (یک،دو،سه و چهارطرفه)، از جمله مدلهای پرکاربردِ دریچه های سقفی است. این مدل، باعث خروجِ هوا از دهانه انشعاب هوا می گردد.
دریچه تنظیم هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و برگشت هوا بطور همزمان قابل استفاده می‌باشد. درصورتیکه دریچه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد هم بصورت با دمپر و هم بصورت بدون دمپر قابل استفاده می باشد.اما اگر در سیستم برگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار دریچه نیست.
اگر بخواهیم دریچه تنظیم  هوای سقفیِ دیگری نام ببریم میتوان به دریچه هوای سقفیِ مشبک اشاره نمود. از این دریچه بیشتر در مکانهایی استفاده می شود که دارای ارتفاع بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا با بیشترین فشار از دهانه دریچه می باشد. لازم به توضیح است دریچه هوای مشبک با توجه به ساختارِ شبکه ای-تیغه ای، کمترین اصطکاک و ممانعت را در زمانِ عبور هوا از خود نشان می دهد.
از دریچه تنظیم هوا ی مشبک نیز هم در سیستم رفتِ هوا و هم در سیستم برگشت هوا استفاده می شود.در سیستم برگشت هوا نیازی به تعبیه ی دمپر در پشت دریچه نیست.
دریچه ی دیگری که قابلیتِ نصب در سقف را دارد، دریچه تنظیم هوای اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف نصب شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محیط هدایت می کنند.
دریچه تنظیم هوا ی خطی اسلوت نیز بصورت بادمپر و بدون دمپر قابل تولید و عرضه می باشد.