کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

دریچه‌های گرد

دریچه های گرد عمدتاً از آلومینیوم که قابلیت انعطاف پذیری بیشتری برای ساخت دارند تولید می شود.

بر روی هر یک از انواعِ دریچه گرد قابلیتِ نصب و تعبیه ی دمپر (دمپر پروانه ای) برای تنظیم فشار و حتی انسداد هوا وجود دارد.