کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

تهویه مطبوع

کانال تهویه مطبوع چیست و انواع آن کدام است؟

/tahvie-matbou

برای پخش و توزیع جریان هوای تولیدی توسط دستگاه‌های تهویه مطبوع، در تمام ساختمان یک شبکه کانال کشی مورد نیاز است که به کانال تهویه مطبوع مشهور است. این کانال‌های انواع مختلفی دارند که هر کدام با توجه به اینکه چه معایب و محاسنی دارند، کاریرد‌های مختلفی دارند.