کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

کانال

نکات مهم در مورد ساخت و نصب کانال

/duct-important-points

نکات مهم و فنی در مورد ساخت و نصب کانال