در صورتی که قصد تهیه و تعویض دریچه تهویه و کولر  را دارید، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

۱- اولین نکته ای که باید مد نظرتون باشد این است که دریچه دارای    دو  اندازه دهانه داخلی و اندازه دهانه خارجی است

 اندازه  اصلی دریچه همان اندازه داخلی دریچه است 

در صورت وجود چهارچوب، ابعاد داخلی آن را اندازه بگیرید.

برای دریچه داکت هم باید داخل کناف یا داخل نبشی یا قوطی  را اندازه گیری  کنیم 

باید دقت شود در ثبت سفارش دریچه ها، طول دهانه کانال همواره ابتدا و پس از آن ارتفاع ذکر می شود.

۲- مهم ترین نکته اندازه گیری  این است که باید توجه داشته باشید که برای اندازه‌گیری دریچه های بزرگ                      (دریچه داکت اسپلیت)، ابعاد ضربدری یعنی از گوشه به گوشه گرفته شود تا چهار چوب دوییدگی نداشته باشد و کج نشده باشد.

۳- توجه داشته باشید که باید هر طرف دریچه (دهانه داخلی) حداقل ۳ سانتی متر با دیوار و سقف فاصله داشته باشد.چون دهنه بیرونی دقیقا ۳ سانتی متر از هر طرف بیشتر است چراکه در برخی موارد، دهانه دریچه کولر دقیقاً مماس با سقف یا دیوار میباشد. در این صورت به هنگام سفارش گزاری حتماً اطلاع دهید تا تمهیدات لازم اتخاذ گردد.